Dražba ochranných známek bojových sportů

Dne 15.09.2020 uskuteční dražebník BFT Management, a.s. elektronické dražby ochranných známek Oktagon, FIGHT NIGHT GLOBAL, FIGHT NIGHT WEST, ABSOLUTE CHAMPIONSHIP BERKUT.Předpokládá se zejména dražební boj o Oktagon, který užívá největší Česko – Slovenská organizace bojových sportů. Známka je oceněna na téměř 3 mil. Kč.

     Vlastníkem ochranných známek je společnost HACK LENDING SE v likvidaci. Jedná se o skutečný „zásek“ (anglicky hack) zejména do organizace OKTAGON MMA, která pořádá mediálně velmi sledované eventy. Loni v listopadu se uskutečnil OKTAGON 15 jako duel bojovníků Karlose Vémoly vs Attily Végha ve vyprodané O2 aréně v Praze. V letošním roce se plánované akce z důvodu korona viru přesunuly na září a říjen (viz www.oktagonmma.cz).

     Zatímco Oktagon je ochranná známka platná pouze v ČR, potom FIGHT NIGHT GLOBAL je již evropská ochranná známka. I to je dobrý „zásek“, protože tuto ochrannou známku užívá jedna z největších ruských organizací bojových sportů. Pořádá zejména ve městech bývalého SSSR turnaje špičkových bojovníků (viz www.fightnights.ru). V roce 2018 uspořádala event „Fight Nights Global 84“ i v Bratislavě.

     FIGHT NIGHT WEST je také evropská ochranná známka. Je užívána pro turnaje bojových sportů v Karlových Varech. Poslední galavečer se uskutečnil loni říjnu jako „MMA Fight Night West 5“ v Grandhotelu Ambassador v Karlových varech (viz FB: fight.night.west).

     ABSOLUTE CHAMPIONSHIP BERKUT je dnes již neužívaná evropská ochranná známka. Možná osloví pamětníky začátků bojových sportů. Původně šlo o aktivity Mairbeka Khasieva, sportovního aktivisty, který v roce 2009 v Grozném založil Klub bojů Berkut. V září 2018 Mairbek Khasiev převedl všechny aktivity na Absolute Championship Akhmat (viz www.aca-mma.com).

     Dražební boj o Oktagon začne v úterý dne 15.09.2020 v 15:00 hod.na www.prodej-drazbou.cz. Téhož dne v 16:00 hod. začne dražební klání o FIGHT NIGHT GLOBAL. Vše je možné sledovat on line na výše uvedeném portálu Prodej-drazbou.cz.

Prodej realitní kanceláří, aukcí nebo dražbou?

Vlastníci již tradičně prodávají své nemovitosti prostřednictvím realitních kanceláří (RK). Většinou ani neví, že jsou zde další možnosti prodeje, a to aukcí nebo dobrovolnou dražbou.  Dražba je stále považována za „donucovací prostředek prodeje“ a aukce je ztotožňována s dražbou. V lepším případě je aukce považována za exkluzivní prodej uměleckých či historických předmětů.

Domnívám se, že hlavním důvodem, proč vlastníci prodávají nemovitosti prostřednictvím RK, je obrovské množství realitních makléřů. Dle kvalifikovaných odhadů se u nás snaží živit touto profesí cca 15 000 lidí. Tedy realitní makléř doslova číhá na každém rohu. Jde o živnost volnou a dle platné legislativy ji může provozovat každý. Oproti tomu koncesovaných dražebníků je pouze několik desítek. Nejenže musí mít koncesi, ale i vysokou pojistku, která kryje jejich odpovědnost za škodu. V případě koncese na všechny typy dražeb je to minimálně 35 miliónů Kč.

Podle mého názoru RK není nastavena tak, aby prodala nemovitost za nejvyšší cenu.  Je to tím, že realizuje prodej za nabídkovou cenu prvnímu zájemci, který se objeví. Realitka nedělá žádná výběrová řízení, nenutí zájemce k licitaci, k navyšování nabídek. Připomenu slogan jedné RK: „Umíme prodat Vaši nemovitost rychle.“ Já si vždy odpovím: „Ale za kolik?“.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutární ředitel BFT Management, a.s. a předseda představenstva Komory dražebníků ČR 

Prodej majetku dražbou

Společnost BFT Management, a.s. nabízí vlastníkům, insolvenčním správcům, likvidátorům, notářům a  zástavním věřitelům provedení dobrovolné či nedobrovolné dražby na portálu Prodej-dražbou.cz.

Společnost BFT Management, a.s.:

 • je koncesovaným dražebníkem od roku 2000;
 • provedla či podílela se na realizaci mnoha úspěšných dražeb v objemu stovek miliónů Kč;
 • má certifikovaný systém řízení kvality a bezpečnosti informací  dle mezinárodních norem  ISO 9001 a 27001;
 • je provozovatelem portálu elektronických dražeb Prodej-dražbou.cz;
 • nabízí provádění nedobrovolných elektronických dražeb, jejichž výhodou je:
  • rychlý a levný způsob uspokojení věřitele
  • odstranění pletich oproti klasické dražbě
  • dosažení maximální ceny.

Postup prodeje dražbou:

 1. Zajištění znaleckého posudku soudním znalcem na odhad tržní ceny předmětu dražby – je zahrnuto do odměny dražebníka.
 2. Uzavření Smlouvy o provedení dražby, a to jak v režimu zákona o veřejných dražbách, tak i dle občanského zákoníku.
 3. Zajištění osvědčení průběhu dražby notářem.
 4. Navrhovatel dražby platí pouze odměnu dražebníkovi, a to jen v případě úspěšného prodeje dražbou.

Prodej majetku aukcí

Společnost BFT Management, a.s. nabízí zpeněžení majetku elektronickou aukcí jako prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce (mimo dražbu), a to na portálu Prodej-aukci.cz;

Společnost BFT Management, a.s.,  jako organizátor aukcí:

 • má velké zkušenosti s prováděním aukcí – nalezení nejvyšší nabídky při zpeněžení majetku;
 • má certifikovaný systém řízení kvality a bezpečnosti informací dle mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 27001;
 • je provozovatelem portálu elektronických aukcí Prodej-aukcí.cz;

Nabízí provádění elektronických aukcí, jejichž výhodou je:

 • transparentní prodej majetku s dosažením skutečné tržní ceny licitací na aukci;
 • provedení aukce je pro navrhovatele zcela zdarma, protože všechny náklady na prodej (zpeněžení) nese vítěz aukce – kupující;
 • prodej „malých“ nemovitostí, kde náklady dražby by přesáhly 5% z výtěžku zpeněžení;
 • možnost stanovit závazky pro vítěze aukce, které nejsou možné v dražbě;
 • odstranění pletich při zpeněžení majetku;
 • kontrola zpeněžení majetku – po provedené  aukci má navrhovatel právo neprodat předmět aukce, tj. neuzavřít kupní smlouvu (např. pokud aukční cenu neodsouhlasí insolvenčnímu správci zajištěný věřitel).

 Postup prodeje aukcí

 1. Zajištění znaleckého posudku soudním znalcem na odhad tržní ceny předmětu aukce (zajistí na své náklady BFT Management, a.s.).
 2. Uzavření Smlouvy o provedení aukce s BFT Management, a.s., kde je stanoveno nejnižší podání (vyvolávací cena) a její přílohou je Aukční vyhláška stanovující podmínky provedení aukce.
 3. Pro navrhovatele aukce je plnění Smlouvy o provedení aukce zcela bezúplatné – odměna je vybírána od vítěze aukce, a to pouze v případě prodeje předmětu aukce.

BFT Management, a.s.

V Olšinách 16/82

100 00 Praha 10

tel. 725 838 097, 606 649 676, email: info@bftm.cz, bftm@bftm.cz

DS: zdmc5cx

Jak se k nám dostanete?

Metrem: Metro A, stanice STRAŠNICKÁ, po vyjití jediným východem z metra projít podchodem a po pravé straně je již vchod s označením ORIFLAME, projít do dvora a do 1. patra.

Autem: Lze parkovat přímo před objektem, vjet do ulice U VESNY a odbočit doleva do parku – vjezd je možný pro Vás jako obchodní partnery:

Před bránou prosím zavolejte na tel. 725 838 097 a brána na privátní parkoviště Vám bude otevřena.