BUSINESS . FINANCE . TRADE .

O nás

BFT Management, a.s. se při svém vzniku v roce 1997 zaměřila na management podnikání (Business), financí (Finance) a obchodu (Trade). Od roku 2000 je koncesovaným dražebníkem a zakládajícím členem Komory dražebníků ČR.

BFT Management, a.s. je významným dražebníkem, který provedl vlastním či cizím jménem stovky dražeb v objemu mnoha stovek milionů Kč. Výtěžnost dražeb prováděných tímto dražebníkem dosáhla 88,56%, kde průměrná výtěžnost dražeb v ČR činí pouhých 24,74% (dle údajů z Centrální adresy za období od 01.01.2014 k 22.5.2015).

BFT Management, a.s. vyvinula a je provozovatelem portálu elektronických dražeb Prodej-dražbou.cz, kde provádí elektronické dobrovolné i nedobrovolné veřejné dražby dle zákona o veřejných dražbách a nově i dle občanského zákoníku.

Portál Prodej-dražbou.cz umožňuje provádět elektronické dražby i dalším dražebníkům, a to i exekutorům či soudům.

BFT Management, a.s. vyvinula a je provozovatelem i portálu elektronických aukcí Prodej-aukcí.cz, kde provádí elektronické aukce, jako další transparentní způsob prodeje majetku, a to nejenom dlužníků.

Mezi nejvýznamnější klienty  BFT Management, a.s. patří mnoho konkurzních a insolvenčních správců, bank, likvidátorů, městských částí či obcí – navrhovatelů dražeb, ale i aukcí. Pro tyto subjekty BFT Management, a.s. organizovala dražby i aukce, a to jak rozsáhlých komplexů nemovitostí, tak i souborů pohledávek.

BFT Management, a.s. spolupracuje i s notáři při zpeněžování majetku likvidační podstaty pozůstalosti. S úspěchem jsou i vymáhány pohledávky zástavních věřitelů formou zpeněžení majetků zástavců.

V současné době se realizují elektronické dražby i aukce pro řadu dalších institucí na portálu Prodej-dražbou.cz, Prodej-aukcí.cz, což nejenom snižuje náklady na zpeněžování majetku, ale zejména eliminuje pletichy, které výrazně snižují výtěžnost dražeb či aukcí.

Nabídka BFT Management, a.s. na zprostředkování prodeje nemovitostí e-aukcí na portálu Prodej-aukcí.cz byla vyhodnocena v květnu 2015 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jako nejvýhodnější pro prodej jejích nemovitostí.

     

 

© BFT Management, a.s. 2008 - 2012