BFT Management, a.s.

V Olšinách 16/82

100 00 Praha 10

tel. 725 838 097, 606 649 676, email: info@bftm.cz, bftm@bftm.cz

DS: zdmc5cx

Jak se k nám dostanete?

Metrem: Metro A, stanice STRAŠNICKÁ, po vyjití jediným východem z metra projít podchodem a po pravé straně je již vchod s označením ORIFLAME, projít do dvora a do 1. patra.

Autem: Lze parkovat přímo před objektem, vjet do ulice U VESNY a odbočit doleva do parku – vjezd je možný pro Vás jako obchodní partnery:

Před bránou prosím zavolejte na tel. 725 838 097 a brána na privátní parkoviště Vám bude otevřena.

Provádíme dražby a aukce již 20 let

BFT Management, a.s.:

 • se při svém vzniku v roce 1997 zaměřila na management podnikání (Business), financí (Finance) a obchodu (Trade);
 • od roku 2000 je koncesovaným dražebníkem a zakládajícím členem Komory dražebníků ČR;
 • je významným dražebníkem, který provedl vlastním či cizím jménem od roku 2000 stovky dražeb v objemu mnoha stovek milionů Kč;
 • vyvinula a je provozovatelem portálů:

Prodej-dražbou.cz, kde lze provádět všechny typy režimů dražeb, včetně soudních;

Prodej-aukcí.cz, kde provádí elektronické aukce, jako další transparentní způsob prodeje majetku, a to nejenom dlužníků;poskytuje své služby několika desítkám insolvenčních správců, notářů a  likvidátorů při transparentním zpeněžování majetku;

 • pro banky a finanční instituce jsou s úspěchem vymáhány pohledávky zástavních věřitelů formou nedobrovolných dražeb;
 • stále více majitelů nemovitostí využívá prodej aukcí ke zpeněžení svého majetku za maximální tržní cenu, což běžná činnost realitních kanceláří neumožňuje.

We have been doing auctions and tenders for 20 years

BFT Management, a.s .:

 • since 2000 it is a concessionary auctioneer and a founding member of the Chamber of Auctioneers of the Czech Republic;
 • is an important auctioneer who has carried out hundreds of auctions in the amount of many hundreds of millions of Czech crowns since year 2000;
 • has developed and is the portal operator:
  • Prodej-drazbou.cz (Sale by auction), where all types electronic auctions can be provided;
  • Prodej-aukci.cz (Sale by tender), where it carries out electronic tenders, as another transparent way of selling property, not only debtors;
 • it provides its services to several dozen insolvency administrators, notaries and liquidators in the transparent monetization of property;
 • for banks and financial institutions, the claims of creditors are successfully enforced in the form of involuntary auctions;
 • more and more property owners are using auction or tender sale to monetize their property at a maximum market price, which is not what normal real estate activity does not allow.