Prodej realitní kanceláří, aukcí nebo dražbou?

Vlastníci již tradičně prodávají své nemovitosti prostřednictvím realitních kanceláří (RK). Většinou ani neví, že jsou zde další možnosti prodeje, a to aukcí nebo dobrovolnou dražbou.  Dražba je stále považována za „donucovací prostředek prodeje“ a aukce je ztotožňována s dražbou. V lepším případě je aukce považována za exkluzivní prodej uměleckých či historických předmětů.

Domnívám se, že hlavním důvodem, proč vlastníci prodávají nemovitosti prostřednictvím RK, je obrovské množství realitních makléřů. Dle kvalifikovaných odhadů se u nás snaží živit touto profesí cca 15 000 lidí. Tedy realitní makléř doslova číhá na každém rohu. Šlo o živnost volnou, kterou mohl provozovat každý. Oproti tomu koncesovaných dražebníků je pouze několik desítek. Nejenže musí mít koncesi, ale i vysokou pojistku, která kryje jejich odpovědnost za škodu. V případě koncese na všechny typy dražeb je to minimálně 35 miliónů Kč.

Podle mého názoru RK není nastavena tak, aby prodala nemovitost za nejvyšší cenu.  Je to tím, že realizuje prodej za nabídkovou cenu prvnímu zájemci, který se objeví. Realitka nedělá žádná výběrová řízení, nenutí zájemce k licitaci, k navyšování nabídek. Připomenu slogan jedné RK: „Umíme prodat Vaši nemovitost rychle.“ Já si vždy odpovím: „Ale za kolik?“.

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutární ředitel BFT Management, a.s. a předseda představenstva Komory dražebníků ČR 

Prodej majetku dražbou

Společnost BFT Management, a.s. nabízí vlastníkům, insolvenčním správcům, likvidátorům, notářům a  zástavním věřitelům provedení dobrovolné či nedobrovolné dražby na portálu Prodej-dražbou.cz.

Společnost BFT Management, a.s.:

 • je koncesovaným dražebníkem od roku 2000;
 • provedla či podílela se na realizaci mnoha úspěšných dražeb v objemu stovek miliónů Kč;
 • má certifikovaný systém řízení kvality a bezpečnosti informací  dle mezinárodních norem  ISO 9001 a 27001;
 • je provozovatelem portálu elektronických dražeb Prodej-dražbou.cz;
 • nabízí provádění nedobrovolných elektronických dražeb, jejichž výhodou je:
  • rychlý a levný způsob uspokojení věřitele
  • odstranění pletich oproti klasické dražbě
  • dosažení maximální ceny.

Postup prodeje dražbou:

 1. Zajištění znaleckého posudku soudním znalcem na odhad tržní ceny předmětu dražby – je zahrnuto do odměny dražebníka.
 2. Uzavření Smlouvy o provedení dražby, a to jak v režimu zákona o veřejných dražbách, tak i dle občanského zákoníku.
 3. Zajištění osvědčení průběhu dražby notářem.
 4. Navrhovatel dražby platí pouze odměnu dražebníkovi, a to jen v případě úspěšného prodeje dražbou.

BFT Management, a.s.

V Olšinách 16/82

100 00 Praha 10

tel. 725 838 097, 606 649 676, email: info@bftm.cz, bftm@bftm.cz

DS: zdmc5cx

Jak se k nám dostanete?

Metrem: Metro A, stanice STRAŠNICKÁ, po vyjití jediným východem z metra projít podchodem a po pravé straně je již vchod s označením ORIFLAME, projít do dvora a do 1. patra.

Autem: Lze parkovat přímo před objektem, vjet do ulice U VESNY a odbočit doleva do parku – vjezd je možný pro Vás jako obchodní partnery:

Před bránou prosím zavolejte na tel. 725 838 097 a brána na privátní parkoviště Vám bude otevřena.

Provádíme dražby a aukce již 20 let

BFT Management, a.s.:

 • se při svém vzniku v roce 1997 zaměřila na management podnikání (Business), financí (Finance) a obchodu (Trade);
 • od roku 2000 je koncesovaným dražebníkem a zakládajícím členem Komory dražebníků ČR;
 • je významným dražebníkem, který provedl vlastním či cizím jménem od roku 2000 stovky dražeb v objemu mnoha stovek milionů Kč;
 • vyvinula a je provozovatelem portálů:

Prodej-dražbou.cz, kde lze provádět všechny typy režimů dražeb, včetně soudních;

Prodej-aukcí.cz, kde provádí elektronické aukce, jako další transparentní způsob prodeje majetku, a to nejenom dlužníků;poskytuje své služby několika desítkám insolvenčních správců, notářů a  likvidátorů při transparentním zpeněžování majetku;

 • pro banky a finanční instituce jsou s úspěchem vymáhány pohledávky zástavních věřitelů formou nedobrovolných dražeb;
 • stále více majitelů nemovitostí využívá prodej aukcí ke zpeněžení svého majetku za maximální tržní cenu, což běžná činnost realitních kanceláří neumožňuje.

We have been doing auctions and tenders for 20 years

BFT Management, a.s .:

 • since 2000 it is a concessionary auctioneer and a founding member of the Chamber of Auctioneers of the Czech Republic;
 • is an important auctioneer who has carried out hundreds of auctions in the amount of many hundreds of millions of Czech crowns since year 2000;
 • has developed and is the portal operator:
  • Prodej-drazbou.cz (Sale by auction), where all types electronic auctions can be provided;
  • Prodej-aukci.cz (Sale by tender), where it carries out electronic tenders, as another transparent way of selling property, not only debtors;
 • it provides its services to several dozen insolvency administrators, notaries and liquidators in the transparent monetization of property;
 • for banks and financial institutions, the claims of creditors are successfully enforced in the form of involuntary auctions;
 • more and more property owners are using auction or tender sale to monetize their property at a maximum market price, which is not what normal real estate activity does not allow.