Provádíme dražby a aukce již 20 let

BFT Management, a.s.:

  • se při svém vzniku v roce 1997 zaměřila na management podnikání (Business), financí (Finance) a obchodu (Trade);
  • od roku 2000 je koncesovaným dražebníkem a zakládajícím členem Komory dražebníků ČR;
  • je významným dražebníkem, který provedl vlastním či cizím jménem od roku 2000 stovky dražeb v objemu mnoha stovek milionů Kč;
  • vyvinula a je provozovatelem portálů:

Prodej-dražbou.cz, kde lze provádět všechny typy režimů dražeb, včetně soudních;

Prodej-aukcí.cz, kde provádí elektronické aukce, jako další transparentní způsob prodeje majetku, a to nejenom dlužníků;poskytuje své služby několika desítkám insolvenčních správců, notářů a  likvidátorů při transparentním zpeněžování majetku;

  • pro banky a finanční instituce jsou s úspěchem vymáhány pohledávky zástavních věřitelů formou nedobrovolných dražeb;
  • stále více majitelů nemovitostí využívá prodej aukcí ke zpeněžení svého majetku za maximální tržní cenu, což běžná činnost realitních kanceláří neumožňuje.

Napsat komentář