Dne 20.09.2023 končí “dražební distanc” od MMR

Dne 20.09.2023 uběhne šestiměsíční pozastavení koncese provádění dražeb společností BFT Management, a.s. na návrh MMR. Soud zatím ve správní žalobě nerozhodl. Lze předpokládat, že pravomocné usnesení soudu bude vydáno až po uplynutí výše uvedené hůty. Mezitím byl přijat Parlamentem ČR nový dražební zákon viz https://www.komoradrazebniku.eu/senat-schvalil-novy-drazebni-zakon/