Půlroční “dražební distanc” od MMR

V minulých dnech Magistrát hl. města Praha potvrdil návrh ing. Zdeňky Niklasové, vedoucí oddělení Veřejných dražeb MMR, na přerušení dražebních koncesí společnosti BFT Management, a.s. v délce 6 měsíců. Z tohoto důvodu bude od všech vyhlášených dražeb upuštěno a další dražby nebudou vyhlašovány. Místo dražeb budou po dohodě s navrhovateli vyhlašovány dceřinou společností GS Management, a.s. elektronické aukce na Prodej aukcí. Ukazuje se, že pořádání aukcí je transparentním a méně nákladným způsobem zpeněžování majetku. V současné době je připravována správní žaloba.