Prodej majetku aukcí

Společnost BFT Management, a.s. nabízí zpeněžení majetku elektronickou aukcí jako prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce (mimo dražbu), a to na portálu Prodej-aukci.cz;

Společnost BFT Management, a.s.,  jako organizátor aukcí:

 • má velké zkušenosti s prováděním aukcí – nalezení nejvyšší nabídky při zpeněžení majetku;
 • má certifikovaný systém řízení kvality a bezpečnosti informací dle mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 27001;
 • je provozovatelem portálu elektronických aukcí Prodej-aukcí.cz;

Nabízí provádění elektronických aukcí, jejichž výhodou je:

 • transparentní prodej majetku s dosažením skutečné tržní ceny licitací na aukci;
 • provedení aukce je pro navrhovatele zcela zdarma, protože všechny náklady na prodej (zpeněžení) nese vítěz aukce – kupující;
 • prodej „malých“ nemovitostí, kde náklady dražby by přesáhly 5% z výtěžku zpeněžení;
 • možnost stanovit závazky pro vítěze aukce, které nejsou možné v dražbě;
 • odstranění pletich při zpeněžení majetku;
 • kontrola zpeněžení majetku – po provedené  aukci má navrhovatel právo neprodat předmět aukce, tj. neuzavřít kupní smlouvu (např. pokud aukční cenu neodsouhlasí insolvenčnímu správci zajištěný věřitel).

 Postup prodeje aukcí

 1. Zajištění znaleckého posudku soudním znalcem na odhad tržní ceny předmětu aukce (zajistí na své náklady BFT Management, a.s.).
 2. Uzavření Smlouvy o provedení aukce s BFT Management, a.s., kde je stanoveno nejnižší podání (vyvolávací cena) a její přílohou je Aukční vyhláška stanovující podmínky provedení aukce.
 3. Pro navrhovatele aukce je plnění Smlouvy o provedení aukce zcela bezúplatné – odměna je vybírána od vítěze aukce, a to pouze v případě prodeje předmětu aukce.

Napsat komentář